Einleitung

Pyrotechnik ist mein Leben.
Sie kann auch Euer Leben sein …… mehr als eine Milliarde der mit meiner Teilnahme hergestellten Produkte dient in den Sicherheits-, Kraftzeug-, Rettungs- und auch Brandschutzsystemen in der ganzen Welt:

 

Geschichte der Waffenfabriken ist mein Hobby.
Sie kann auch Euer Hobby sein…… sie können einfach folegende Webseiten des virtullen Museums der Waffen, Munition, Pyrotechnik und auch mancher anderen Produkte der Waffenfabriken in Jablůnka und Vsetín besuchen:

NEOPYRO

MUSEUM DER WAFFENFABRIK IN JABLUNKA

MUSEUM DER WAFFENFABRIK IN WSETIN

Live konnte man Produkte der Waffenfabriken hier sehen:

 

Tímto prohlašuji, že nejsem členem žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod ani takového, které hlásá národnostní, rasovou nebo třídní zášť vůči jiné skupině osob a taková hnutí nepodporuji. Tyto stránky jsou vytvořeny ke zkrácené prezentaci výrobků dnes již neexistujících místních zbrojovek široké veřejnosti, takže na detaily zatím není brán zřetel. V budoucnu, bude-li zájem, možná doplním i ty - stránky jsou na to připraveny. Relevance informací je zobrazena symbolem různě nabité baterie od důkazně jistých až po ničím nedoložená ústní sdělení. No a jednou možná dojde i na vytvoření kamenného muzea, kde budou makety výrobků k vidění naživo.