7. Vsetín – Konverze výrob a pokračování speciální výroby (2000-doposud)

7V0 Pokračování výrob s výbušninami a pyrotechnikou ve Vsetíně

V této fázi už můžeme mluvit jen o bývalé Zbrojovce Vsetín - Indet a.s., protože jde již jen o několik, více méně nezávislých, subjektů. Jde o Austin Detonátor s.r.o., Indet Safety Systems a.s. a ZVI a.s. Na dalších záložkách jsou o těchto firmách uvedeny některé další informace a také odkazy na aktuální stránky firem, kde je možno se dozvědět více o pokračování tradice speciální výroby a pyrotechniky ve Vsetíně.

 

 

7V1 Firma Austin Detonátor s.r.o

Firma Austin Detonátor s.r.o. pokračuje ve výrobě rozbušek pro potřeby průmyslu a rozvíjí produktovou řadu o nové výrobky. V roce 2003 se začínají prodávat nové speciální rozbušky Oil-Star určené pro průmysl těžby ropy a zemního plynu, v roce 2008 byla zahájena výroba rozbušek E-Star s elektronickým časováním zpoždění výbuchu a o rok později zahájila výrobu vlastní rázové trubičky pro neelektrické rozbušky. Realizuje malé dodávky výrobků i pro bezpečnostní složky nebo pro potřeby iniciace zábavní pyrotechniky. V současnosti (2019) se firma připravuje na výrobu rozbušek bez obsahu toxických sloučenin olova. Společnost si stojí velmi stabilně, vyrábí kolem 50 miliónů rozbušek ročně a zaměstnává kolem tisícovky lidí. Vlastním výzkumem a vývojem se připravuje na rozvoj i v budoucnu. Aktuální informace viz. na firemních stránkách www.austin.cz.

 

7V2 Firma Indet Safety Systems a.s.

Firma Indet Safety Systems a.s. po roce 2000, se silným japonským kapitálem v zádech, stabilně roste a snižuje postupně svou závislost na Austin Detonátor. Vývojem nových výrobků a netoxických pyrosloží, které dříve nebyly k dispozici, si zajišťuje silnou pozici na trhu i dobré jméno u zákazníků po celém světě. Rozsah výroby roste a z původně jedné budovy - objektu č.17 v Jasenicích - se postupně automatizuje a rozšiřuje do více než  20-ti budov na 4 lokacích ve Vsetíně - Jasenicích a Bobrkách, a také v Jablůnce. Výroba roste z nějakých stovek tisíc kusů dvou typů výrobků (pilule EPF-N a PLSQ) vyrobených v roce 2000 až do více než 150-ti miliónů kusů výrobků vyrobených v roce 2018. To navíc v mnoha nových výrobkových řadách (pilule, PLSQ, GTMS pinové a lankové, vyvíječe plynů MGG pinové a lankové, pyromechanické aktuátory pinové a lankové, tlačné i tažné, kanystry) pro různé použití hlavně v automobilních, ale i v leteckých, bankovních, energetických, sportovních, protipožárních a dalších aplikacích.

Firma zaměstnává v roce 2019 více než tisícovku lidí a vlastním výzkumem a vývojem se připravuje na další rozvoj i v budoucnu. V roce 2018 došlo k přejmenování firmy na Kayaku Safety Systems Europe a.s. Více informací o firmě je možno nalézt na firemních stránkách www.kse-cz.com.

7V3 Firma ZVI a.s. 

Firma ZVI a.s. ve Vsetíně pokračuje v některých aktivitách započatých před koncem tisíciletí (do armády dodány OP vz.96 a vz.99 Falcon, letecké podvěsné komplety KPL-20 a munice 20mm, vyráběny komponenty katapultážního systému POS, vyráběny pistole Kevin...). Navíc firma ZVI a.s. od roku 2004 patří do skupiny MPI Trading, spol. s.r.o. a část aktivit (výroba munice) se tak ze Vsetína stěhuje do Slavičína. Aktivity firmy ZVI ve Vsetíně jsou nyní (2019) omezené a vzhledem k oboru působení ani o nich nejsou volně dostupné informace. Více o firmě viz. na stránkách www.zvi.cz.