3. Slavičín – Od okupace nacisty až konec 2.SV (3/1939 -5/1945)

3S1 Obsazení areálu Němci a výroba leteckých bomb

Po okupaci Němci areál zabavili, přidělili mu vojenského správce a od září 1939 vyprázdněný areál formálně dali k dispozici továrníkovi Kyšerovi (viz. zbrojovka Bojkovice). To netrvalo dlouho, protože továrník Kyšer, vlastenec a odbojář se židovskými kořeny, skončil v koncentračním táboře. Takže již v březnu 1940 byla firma „arizována“ a od roku 1941 se její název změnil na Detona GmbH (výrobní válečný kód boh). V této době zde byly ve velkém množství laborovány letecké pumy a i tak areál nebyl zcela využit, protože byly ještě funkční výrobní kapacity v Německu. Později, když byly postupně vyřazovány továrny na německém území, se zde pro potřeby nacistů laborovala také dělostřelecká munice. V závodě pracovalo kolem 1500 dělníků a 82 úředníků. Po převzetí továrny Detonou se začalo pracovat na tři směny. Hlavním výrobním programem byla výroba leteckých bomb a počinových tělísek. Vyráběly se bomby o váze 1 kg, 50 kg a 70 kg, dále 250 kg a 500 kg. Maximální denní výroba byla do 250ks bomb o hmotnosti 250kg a kolem 250ks bomb o hmotnosti 500kg. Maximální laborační kapacita továrny trhavinami byla uváděna 2500 tun/měsíc.

 

3S2 Laborace dělostřeleckých granátů ráže 15cm S.F.H.

Později byly v závodě laborovány také 150mm dělostřelecké granáty. Denní produkce byla až kolem 960ks.

 

3S3 Výroba počinových náložek do leteckých pum Übertragungsladung Voll IV a Ring

Podobně jako v továrnách v Jablůnce a v Bojkovicích byla i v Bohuslavicích lisována počinová tělíska pro zajištění spolehlivého přenosu výbuchu ze zapalovače letecké bomby na hlavní náplň letecké bomby. Podle dokumentu z archívu byly ceny ÜL Voll IV nejnižší ve srovnání s dalšími uvedenými továrnami v říši i v protektorátu - 22 říšských marek za kus. Obrázky jsou ilustrační a stejné, jako u ostatních zbrojovek.

 

3S5 Sestava odlehčených 8cm raket R-Sprgr Leicht

Na úplném konci války byly v Bohuslavicích kompletovány odlehčené 8cm Raketensprengranate s iniciací elektrickým zažehovačem s přívodními vodiči protaženými raketovou tryskou. Podobné výrobky byly sestavovány také na Vsetíně (viz. odkaz 3V15).