Zbrojovka Uherský Brod

Zbrojovka Uherský Brod

Z obdobných důvodů jako u dalších zbrojovek (militaristický nacistický režim v sousedním Německu a požadavek MNO na přesouvání strategického obranného průmyslu od hranic dále do československého vnitrozemí) již koncem roku 1933 vznikl záměr zbudovat nový závod České zbrojovky Strakonice někde na česko-slovenském pomezí. Komise MNO zvolila, jako nejvhodnější lokalitu ze všech uvažovaných, město Uherský Brod. Zprvu se předpokládalo, že by byl nový závod jen připravený pro případný přesun výroby ze Strakonic a měl by k dispozici volné pozemky na další rozšiřování. Zadání bylo takové, že nový závod musí být schopen pojmout výrobu minimálně 160ks leteckých kulometů a 6000ks armádních a signálních pistolí měsíčně. S vývojem mezinárodní situace bylo brzy jasné, že v Uherském Brodě bude vybudován plně aktivní výrobní závod a k prvnímu stavebnímu kopnutí do země došlo 28.7.1936. Plán stavebních prací byl striktně dodržován, takže závod pro cirka 2000 zaměstnanců byl dokončen již 28.11.1936. Během prosince byl závod připraven personálně i strojně, takže od ledna 1937 zahájil výrobu prvního výrobku – leteckého kulometu vzor 30. První přejímky a dodávky těchto kulometů armádě bez větších problémů proběhly v červnu.