2. Uherský Brod – Od Mnichovské zrady do obsazení Německem (9/1938 – 3/1939)

2U1 Útlum zakázek MNO a pokračování výroby LK vz.30

Nastalo pomnichovské porcování republiky, kdy západní pohraničí okupovali Němci, oblast Těšínska Poláci a o jižní Slovensko a Podkarpatskou Rus se pokoušeli Maďaři. V období od konce září do konce roku 1938 docházelo k zastavování výroby a k propouštění zaměstnanců (z cca 700 jich zbyla asi polovina). Pokračovala výroba malých počtů kulometů LK 30 na export a ve větším se opět rozběhla až od ledna 1939. Vyráběly se rovněž články kulometných pásů, náhradní díly a příslušenství. Většinu vyrobených zbraní připravených k přejímce již ale v březnu odebralo německé říšské ministerstvo pro leteckou dopravu.

 

2U2 Pokračování výroby raketových pistolí vz.30

Podobná situace nastala i v případě rozpracovaných raketových pistolí, které nakonec také z většiny skončily v rukách Němců. Do okupace Čech a Moravy totiž stihnulo četnictvo odebrat jen 200ks pistolí a armáda 1088ks.

 

2U3 Pokračování výroby dílů pro pistole vz.38

V tomto období pokračovala také výroba dílů pro armádní pistole vz.38 pro potřeby strakonického závodu.