1. Bojkovice – Od založení do Mnichovské zrady (1936-9/1938)

1B1 Raketové náboje do signální pistole vz. 30 
Pro potřeby signalizace a osvětlování nočního bojiště zahájila Kyšerova továrna v roce 1936 minimálně výrobu komponent signálních nábojů vz. 36 ráže 26,5mm, v té době u nás nazývaných raketové náboje. Měly mosaznou nábojnici, například od pražské firmy Jaroslava Čermáka (stylizované logo JČ). Výrobky z let 1936 a 1937 byly na okraji dna nábojnice pravděpodobně značeny jemnou ražbou písmene K, výrobky z nové lokace kolaudované v 1938 pak spojenými písmeny V a K - Kyšerových iniciál jména a posledním dvojčíslím roku 38.

1B2 Raketové náboje 34,5mm do signální pistole vz. 28 
Pro potřeby signalizace z letadel zahájila Kyšerova továrna v roce 1938 výrobu signálních nábojů v provedení vz. 36 ráže 34,5mm, v té době u nás nazývaných raketové náboje. Měly mosaznou nábojnici, například od pražské firmy Jaroslava Čermáka (stylizované logo JČ). Tyto signální náboje se nesměly střílet na zemi. Obsahovaly totiž jen malé množství výmetného střelného prachu, stačícího jen na to, aby světlice (nebo dýmovnice) odletěla do bezpečné vzdálenosti od letadla, a pak už jen volně padala k zemi. Podobné výrobky v ČSR produkovaly další firmy (například továrník Hájek v Přemyšlení u Prahy, Schották v Olomouci-Lošově a Velínský v Jablůnce - viz. 1J2).

1B3 Ruční granáty OÚG vz. 34

Ruční granát OÚG vz. 34 z konstrukční dílny firmy Škoda byl granát, kterým měl být vyzbrojen skoro každý voják československé armády v případě mobilizace. Tento ruční granát byl zaveden do výzbroje československé armády již v roce 1934 a jeho výrobců (či sestavovatelů) bylo v Československu hned několik (škodovka, Velínský v Jablůnce, Dubnica). Mezi ně se zařadila nejpozději v roce 1937 také Kyšerova Chemická a zbrojní továrna v Bojkovicích.

Hlavní parametry granátu:

Celková hmotnost:                                                                                       310 gramů

Hmotnost trhaviny (TNT):                                                                         80 gramů

Efektivní poloměr střepinového účinku:                                                 7,5 metrů

1B4 Ruční granáty ORG vz. 38

Jedná se o obrannou verzi nárazového ručního granátu OÚG vz. 34, od kterého se liší hlavně silnější stěnou těla granátu a způsobem spojení dvou polovin těla granátu k sobě. U granátu OÚG v.34 je spoj zajištěn hrubým závitem vylisovaným rovnou na těle tenké plechové skořepiny, ale u granátu ORG vz. 38 jsou použity 3 šrouby nebo jemný závit spojující obě tlustostěnné skořepiny granátu dohromady.

1B5 Zábavná pyrotechnika 
První výrobky továrny byly pravděpodobně zábavná pyrotechnika, ale zatím se nepodařilo žádné přesně určit a dohledat. Je tedy možné, že v rámci utajení byla továrna uváděna do provozu jako továrna na látky ohňostrojné a její určení bylo od počátku jiné. Napovídá tomu i to, že přestože byla továrna oficiálně kolaudována pro zbrojní výrobu až v roce 1938, existují fotografie nalezených granátů OÚG vz.34 minimálně již z roku 1937.

1B6 Výroba nekovových dílů pro tanky LT-38 

V továrně byly vyráběny také zatím blíže neurčené díly pro československé lehké tanky LT-38.