4. Bojkovice – Poválečná obnova výroby (5/1945-1950)

4B1 Poválečná výroba OÚG vz. 34

Závod v Bojkovicích neutrpěl při odchodu Němců takové škody, jako jiné zbrojovky, takže byl schopen plnit zakázky MNO bezprostředně po skončení války. Závod byl od roku 1946 formálně přidělen pod Zbrojovku Brno, n.p. jako závod 05. Kompletují se zde například ruční granáty OÚG vz.34.

 

4B2 Výroba zábavné pyrotechniky na export

Těsně po válce byly na export vyráběny výrobky zábavné pyrotechniky, jako jsou prskavky ap. Firma vyvážela do vzdálenějších zemí - do USA, Palestiny, Anglie, Jižní Afriky.

4B3 Výroba ze zbytkových dílů po válce

Zbytkové válečné díly byly zužitkovány při vývoji poválečných výrobků, například vzorků bílého deště (nebo slzáku?) nebo šrapnelu 26,5mm z původních německých nábojnic pro Fallschirmleuchtpatrone 41 (viz. 3B7).

4B4 Nevojenská výroba po válce

Podobně jako další zbrojovky hledala také ta bojkovická mírové výrobní programy. Byly zde například vyráběny kovové podkůvky na podrážky bot, kovové hračky (sporáčky a tančíky), zapalovače, spony na zavařovací sklenice a další drobné kovové lisované zboží.