6. Bojkovice- Ztráta východních trhů a rozpad zbrojní výroby v zemi (1989-2000)

6B1  Ruční osvětlovací prostředek 50-R-Os-Č (ROPDD) a 40-R-Os

Po roce 1989 nastávají divoké a nejisté časy také pro Zevetu. Armáda má dost svých problémů, dochází k praktickému zastavení veškerých objednávek během několika let. Privatizace ale, dle mého názoru, nezasáhla funkční schopnosti podniku tak závažně, jako tomu bylo u jiných zbrojovek, kde vznikly desítky menších subjektů a často nastalo i drancování a rozprodej levně nabytého strojního vybavení. Byly sice odděleny a odprodány solidním partnerům části řešící hliníkové produkty (odprodej německé firmě Albo Schlenk) a aerosolové nádobky (samostatná firma Moravia Cans a.s.), ale nejdůležitější části firmy pro udržení schopnosti pokračovat ve speciální výrobě zůstaly spolu. Strojírenská větev navíc, jako druhý pilíř, nezávislý na nepravidelných státních a speciálních zakázkách, dokázala držet speciální část v dobách bez zakázek a dočasně zaměstnat alespoň některé klíčové pracovníky ze speciálu na jiných projektech.

Kolem roku 1989 se rozjíždí již dříve připravovaná výroba sovětského licenčního osvětlovacího prostředku ROPDD ráže 50mm, který je opatřený možností regulovat výškový dostup světlice, ale jinak jde o výrobek funkčně podobný světlici 40-R-Os. Zajímavé na něm je to, že je šablonován v azbuce, což ani před rokem 1989 nebylo u našich výrobků zcela běžné.

Výrobek 40-R-Os byl také ještě po nějakou dobu vyráběn.

6B2  Výroba signálních nábojů 26,5mm

Tyto tradiční výrobky závodu pro pozemní a leteckou signalizaci (EKSR) jsou vyráběny v nezměněném provedení (konstrukce, vnější design, značení, balení) až do prvních let po roce 2000. Výroba probíhá v menším rozsahu, protože je dostatek levných výrobků ve vojenských skladech.

6B3 Univerzální ruční granát URG-86

Počátkem devadesátých let pokračovala výroba různých typů univerzálního ručního granátu URG-86 a zapalovače do něj typu ZK.

6B4 Zapalovač HZ-202 pro náboj 20x102mm HEI (pro letecký kanón Plamen)

Jedním z posledních větších projektů, kde spolupracovaly podniky speciální techniky napříč republikou, byl projekt leteckého kanónu Plamen (viz. Vsetín 6. období, 6V4). Bojkovická zbrojovka se na projektu účastnila vývojem a dodávkami zapalovačů pro granáty typu tříštivo-zápalný (HEI).

6B5 Zábavná pyrotechnika

Po roce 1989 dochází k velkému uvolnění v oblasti zábavné pyrotechniky, takže spousta původně výhradně vojensky zaměřených podniků se začíná orientovat na zábavnou pyrotechniku. Zeveta má v tomto ohledu lepší startovací podmínky, protože byla po desetiletí monopolním výrobcem zábavné pyrotechniky v ČSSR. Lze zde využít dostupné výrobky, zkušenosti a technologie z výroby speciální i profesionální zábavné pyrotechniky. Vyrábí se tedy jak tradiční výrobky (dělové rány ohňostrojné, italské a kulové pumy, létavice, pochodně, ohňopády...), tak vznikají některé nové, obzvláště ty s nižší třídou nebezpečnosti (například malá raketka Fiesta s hvízdavým efektem, určená pro český a italský trh).

6B6 Zásahové výbušky P1

Pro potřeby policie jsou vyráběny zásahové výbušky P1 na aktivaci třecím zapalovačem TZ-M.

6B7 Ruční nouzové světlice pro námořní použití

Pro potřeby nouzové signalizace na moři byly v Zevetě vyráběny signální rakety s červenou světlicí (Pluto a Mars) a pro nouzové osvětlení raketa s bílou světlicí (Helios) splňující normy SOLAS. Byly vyráběny také rakety Titan pro podobné použití.

6B8 Rychlý dýmový granát 3D6 a DGO-1 

Pro potřeby armády je nadále vyráběn rychlý zadýmovací granát 3D6 (DG81) ráže 81mm ve verzi ostré a náhradní. Elektrické zápalkové šrouby do nich dodává vsetínská zbrojovka. Je také vyráběn rychlý zadýmovací granát DGO-1.

6B9 Imitační plastové výbušky

Pokračuje také výroba plastových imitačních výbušek, například V-30 čv, V-5 b.

6B10 Vyvíječ hasícího aerosolu BR

Pro velmi speciální využití (hašení elektrorozvoden, serveroven, skladišť bez trvalé obsluhy ap.) jsou vyvinuty pyrotechnické vyvíječe hasícího aerosolu, něco jako hasící přístroje či dýmovnice s plameny hasícím dýmem, u nichž je hasivo vyvíjeno hořením pyrotechnické slože s nízkou teplotou hoření.

6B11 Nábojky pro destrukční zařízení DZ-89

Pro policejní rozstřelovač podezřelých zásilek a zavazadel pokračuje výroba nábojek DZ-89.

6B12 Vývoj kopie vrhače lan Speedline 250 - projekt LANO

V devadesátých letech byl ve spolupráci s pardubickou Explosií vyvíjen raketový vrhač lan, který by byl kompatibilní se systémem Speedline 250. Byl určen hlavně k použití na moři jako doplňková výbava lodí, k řešení nouzových situací. K sériové výrobě ale nakonec nedošlo.

6B13 Delaborace munice a ničení munice

V Zevetě probíhaly také různé delaborace a ničení nepotřebné munice ze zásob ČSLA.

6B14 Bruska nástrojová univerzální BNU-1

V devadesátých letech byla v Zevetě vyráběna univerzální nástrojová bruska BNU-1.

6B15 Časové mechanické spínače pro pračky SČ

V devadesátých letech pokračovala v Zevetě výroba mechanických časových spínačů SČ.