7. Jablůnka – Konverze výrob a pokračování speciální výroby (2000-doposud)

7J0 Pokračování speciální výroby a pyrotechniky v Jablůnce

V tuto chvíli již není možné hovořit o zbrojovce Jablůnka, protože ta se dávno rozpadla na mnoho subjektů, z nichž většina v oboru speciální techniky a pyrotechniky nepůsobí. V průběhu let se ale v Jablůnce etablovaly některé firmy v oboru výbušnin a pyrotechniky působící. Jde o přímého pokračovatele zbrojovky firmu D-Technik a.s., o japonskou firmu Indet Safety Systems a.s. (od roku 2018 Kayaku Safety Systems Europe a.s.) a firmu Czech Small Arms, s.r.o.

7J1 Speciální pyrotechnika

Po vstupu republiky do NATO začala AČR opět v menší míře nakupovat imitační prostředky a pyrotechniku pro výcvik. Někdy ze zahraničí, někdy také od místních zbrojovek, pokud z nich ještě něco zbylo. V případě Jablůnky naštěstí přežila firma D-Technik, ale z dřívějších stovek zaměstnanců zbrojovky zde dnes speciální pyrotechniku vyrábí doslova hrstka lidí. Jde o tradiční sortiment dýmovnic, výbušek a granátů upravených dle požadavků trhu. Aplikace jsou pro armádu, policii, pro airsoftové kluby, do zavazadel na přenos peněz apod. Ze zjevných důvodů zde nyní nebudou všechny uváděny, možná za pár let....

Více informací o firmě viz. stránky www.czhermex.cz/dtechnik, které ale nebyly dlouho aktualizované.

7J2 Firma Indet Safety Systems a.s.

Brzy po začátku tisíciletí začaly být dostupné prostory firmě Nippon Kayaku / ISS ve Vsetíně nedostačující tempu růstu, takže expandovala do Jablůnky. Prvními odkoupenými objekty byly obj. č. 9,10,11,12 a 38, se záměrem v nich zřídit výrobnu netoxických složí a iniciátorů pro nové výrobky společnosti. Důvodem byla nová připravovaná legislativa regulující nakládání s automobily po skončení jejich životnosti. Následovaly další objekty a budování nových prostor pro další výroby - výrobu elektrických pilulí, výrobu plyn vyvíjejících tablet složí do airbagů, lankových a pinových vyvíječů plynů MGG a skleněného squibu GTMS.

Objem výroby roste z nějakých stovek tisíc kusů dvou typů výrobků (pilule EPF-N a PLSQ) ročně v roce 2000 (Vsetín) až do více než 150 miliónů kusů výrobků v roce 2018 (Vsetín + Jablůnka dohromady).  A to v mnoha nových výrobkových řadách (pilule, PLSQ, GTMS pinové a lankové, vyvíječe plynů MGG pinové a lankové, pyromechanické aktuátory pinové a lankové, tlačné i tažné, kanystry) pro různé použití hlavně v automobilních, ale i v leteckých, bankovních, energetických, sportovních, protipožárních a dalších aplikacích. Firma zaměstnává v roce 2019 (na všech lokacích) více než tisícovku lidí a vlastním výzkumem a vývojem se připravuje na další rozvoj i v budoucnu.

V roce 2018 se firma přejmenovala na Kayaku Safety Systems Europe a.s. a více informací o ní viz. na stránkách www.kse-cz.com

7J3 Firma Czech Small Arms, spol. s r. o.

Jde o relativně mladou firmu, založenou v roce 2009 a vyrábějící poloautomatické a modernizované verze československých vojenských zbraní Sa vz. 58 a Sa vz. 61 v různých rážích hlavně na vývoz do Severní Ameriky. Více informací o ní viz. na stránkách www.csa.co.cz