6. Jablůnka – Ztráta východních trhů a rozpad zbrojní výroby v zemi (1989-2000)

6J1 Opět konverze a civilní výroba
Rychlá ztráta trhů východního bloku, omezení vojenské výroby a zakázek pro armádu dostihlo Zbrojovku Jablůnka po roce 1989 nepřipravenou. Navíc nastala nejistá situace i s civilními výrobky, protože staré způsoby dlouhodobého plánování výroby a realizace obchodů zmizely a nové se ještě nestačily vytvořit. Jablůnka stejně jako další podniky vyráběla na sklad, a teprve až se to stalo neudržitelné - začala redukovat stavy zaměstnanců a zastavovat výrobu některých výrobků. Na sklad se vyráběly třeba záchranné dýchací přístroje do dolů, mazací technika a pod.

6J2 Zábavná pyrotechnika

Logickým artiklem namísto výroby vojenské pyrotechniky se stala pyrotechnika zábavná. Ve větší či menší míře se ji snažily vyrábět i další tradiční československé muničky a výrobci výbušnin (Zeveta Bojkovice, Zbrojovka v Poličce, VCHZ Explosia v Semtíně, Konstrukta v Praze apod.). Vývojové centrum speciálních výrob Konstrukty v Praze se stalo centrem vývojových aktivit i v tomto případě a zajišťovalo výrobní programy pro další podniky. Vyrobené zboží bylo dílem obchodováno pod nově vytvořenou firmou Pyros Praha (katalog z roku 1992) a dílem si Zbrojovka Jablůnka hledala odbyt sama. Dalším velkým zákazníkem byla například firma Tarra Pyrotechnik z Ostravy. Doba to byla divoká, takže byly  věčně  problémy se ztrátami zboží, opožděnými  platbami  i kvalitou. Přesto se jednalo, při porovnání s tehdejší čínskou výrobou, o pyrotechniku zajímavou, trvanlivou a efektní. Číňané ale během pár let pochopili trh, přišli s rozumně kvalitním zbožím a za chvíli převálcovali nejen české výrobce, ale i tradiční výrobce na jihu Evropy.

V Jablůnce se vyráběly hlavně římské svíce a ohňostrojné rakety (např. řada Lady, Daisy Lady, Tom, Saturn, Titan, Uran, Pluto, Sonic, Minirocket, apod.). Byly také baleny výrobky jako Disco Blickers, Firefalls a Coloured Flames, na které Jablůnka zajišťovala plechové stojánky a dřívka na držení v ruce proti popálení. V prvních letech po listopadu 1989 se dařilo poměrně dobře a na výrobě zábavné pyrotechniky v Jablůnce pracovalo až 50 lidí na dvousměnném provoze, jen raketové motorky lisovalo na jedné směně až 6 lidí.

6J3 Civilní pyrotechnika

Kromě zábavné pyrotechniky zkoušeli ve zbrojovce prorazit i do méně tradičních oblastí jako je výroba nouzových námořních nebo horolezeckých signálů - světelných nebo dýmových. Dalším výrobkem byly třeba dýmovnice proti komárům. Komerčně nešlo o úspěšné výrobky, které by firmu uživily.

6J4 Speciální pyrotechnika 

V omezené míře pokračovala výroba také speciální pyrotechniky ve více méně stejném sortimentu dýmovniček DA-25, DA-100, signálních světel VS-4 i PS-25 a také zásahových výbušek. U těch si uživatelé začali stěžovat na nepraktický třecí zapalovač TZ-M3 a také na lesklou hliníkovou barvu, která se neslučuje s dobrým maskováním. Vznikla tak některá nová provedení výbušek P-1 i P-2, například pro polské ozbrojené složky. Továrna ještě nějakou dobu vyráběla speciální techniku pod původním výrobním kódem jpw, po privatizaci a převzetí pyrotechnických aktivit firmou D-Technik byl přidělen kód nový - jdt. Po přijetí ČR do NATO po roce 1999 byl přidělen zatím poslední kód 0952G.

6J5 Vystřelovač signálů a světlic ráže 15mm

Jeden z řešených projektů, které nakonec nedošly do sériové masové výroby, byl vystřelovač signálů ráže 15mm. Šlo o civilní verzi podobného ruského výrobku, který měli v soupravě pro případ havárie v katapultážních sedačkách například piloti stíhaček ČSLA. Rozdíl spočíval v tom, že se z něj s pomocí nábojek Start 6mm daly vystřelovat i civilní světličky ráže 15mm, velmi běžné třeba na německém trhu. Projekt byl ukončen kvůli riziku snadného předělání vystřelovače na střílející propisku pro malorážkový náboj ráže 5,6mm.

6J6 Dýmovničky do zavazadel na přepravy peněz 

Protože byly první roky po změně režimu kriminálně poměrně divoké a rozmáhaly se krádeže peněz při jejich přepravách a přenosech, staly se zajímavým artiklem zavazadla na ceniny. Princip spočívá v tom, že pokud při přepravě peněz dojde k nestandardní situaci (vytržení kufříku z ruky, odnesení přepravky z auta, pošty nebo z banky, pokus o neautorizované otevření zavazadla apod.), dojde k aktivaci bezpečnostních systémů zavazadla. Jedním z nich jsou dýmovničky, které jednak nevratně zabarví dýmem bankovky a částečně je i spálí. Přebytek barevného a páchnoucího dýmu uniká ze zavazadla ven, takže to okamžitě upoutá pozornost veřejnosti nebo bezpečnostních složek a demaskuje to pachatele.

6J7 Ruční dýmový granát RDG-1  

Pro potřeby armády byl vyvíjen dýmový granát RDG-1, u kterého bylo standardní hliníkové tělo od granátu RGSL-85 a také páka zapalovače opatřena nástřikem barvy khaki (pro lepší maskování v případě nošení granátů na taktické vestě ap.).

6J8 Skupinová dýmová střela SDS-52  

Pokračovala sestava munice SDS-52 (viz. 5J33) pro pořádkové síly.