2. Jablůnka – Od Mnichovské zrady do obsazení Německem (9/1938-3/1939)

2J1 Civilní výrobky
Během krátké doby po mnichovských událostech dochází k úpadku a propouštění zaměstnanců, protože státní zakázky byly zrušeny. Továrník Velínský je nucen hledat nové trhy a kromě nabízení vojenských výrobků v zahraničí zkouší prorazit také s civilními výrobky. Jde hlavně o různé kovové výlisky, lampičky a svítidla, tácy a kuřácké soupravy. Počet zaměstnanců se snižuje zhruba na jednu třetinu oproti stavu před mobilizací v roce 1938.

2J2 Zápalné granáty
Podle záznamů z archívu byly v Jablůnce koncem roku 1938 prováděny také pokusy se zápalnými granáty několika typů. Šlo o zápalné granáty na bázi OÚG vz. 34 i OČRG vz. 38, ve kterých byly místo trhavin použity zápalné látky jako barnatý termit nebo směsi s fosforem. Laborace fosforu probíhaly pravděpodobně ve spolupráci s firmou Chema v Lutíně. Granát OČRG byl testován jak s náplní fosforovou, tak i s pyrosložemi. Jejich výroba se ale nerealizovala.

2J3 Výrobky do kuchyně a domácnosti
Další civilní výrobky byly určeny pro použití v domácnosti - například kovové spony na skleněné nádoby pro uložení potravin (zavařovací sklenice) nebo různé podnosy, nejčastěji se zrcadlem. Vyráběly se také výlisky těl hodin.

2J4 Stojany a stojánky
Další civilní výrobky byly určeny pro použití v domácnosti a kanceláři - například stojany na fotky, na hodinky nebo na psací potřeby.

2J5 Hračky
Pro děti byla připravována výroba hraček, která následně pokračovala během války i těsně po ní.