2. Vsetín – Od Mnichovské zrady do obsazení Německem (9/1938-3/1939)

2V1 Výroba vzorků střeliva do protitankových pušek VV

Z nábojnic dovezených z Považské Bystrice a z vlastních střel byly ve Vsetíně na podzim roku 1938 kompletovány náboje VV (vysoký výkon) ráže 7,92 mm a 12 mm. Byly určeny na střelecké testy v Brně vyvíjených protitankových pušek ZK 382 a ZK 384 bratrů Kouckých.

2V2 Stěhování a zahájení výroby loveckých brokových nábojů a dutinek

Z Muničních závodů Bratislava byly do Vsetína stěhovány stroje a vybavení k výrobě brokových loveckých nábojů a dutinek. Od roku 1939 až do roku 1947 byly ve Vsetíně vyráběny jak kompletní náboje, tak jen ozápalkované dutinky brokových nábojů, pro v té době velmi běžné domácí plnění. Veškerá vsetínská produkce byla vyráběna pod hlavičkou Zbrojovky Brno. Byly vyráběny brokové ráže 12, 16 a 20. Byly dohledány tyto typy brokových nábojů vyráběných ve Vsetínském závodě: Lord, Modrá, Kachna a Zetka – viz. tablo s náboji. Zápalky pro náboje byly zpočátku nakupovány ve Vlašimi, později byly vyráběny ve Vsetíně. Pro vsetínské náboje byly používány zápalky mnoha typů - Gevelot, Křížová, Křížová NR a Express.

2V3 Sestava kulometných lafet pro lehké tanky LT a pancéřové minonosky OMm

Pro potřebu přezbrojení lehkých tanků LT-34 a LT-35 (náhrada kulometů ZB-52 za kulomety ZB-53) byly ve Vsetíně sestavovány stěnové i věžní lafety vz.34 a vz.35. Pro použití na minonoskách OMm byly sestavovány lafety pro kulomet ZB-53 v provedení OMm. U těchto lodí je zajímavé to, že je po okupaci Československa nejdříve zařadili do výzbroje Němci, pak je prodali spojeneckým Rumunům a tito je po kapitulaci v roce 1944 předali zase Sovětům.

2V4 Výroba 3 prototypů minometu ráže 5 cm  a minometných min na testy

Stejně jako Škodovka v Plzni se i Brněnská zbrojovka pokoušela o sestrojení vlastního lehkého 5 cm minometu a munice. Byly vyrobeny minimálně 3ks minometů a ve Vsetíně minimálně 3000ks min.

2V5 Rozjezd a nárůst výroby 15 mm munice pro ZB-60

V tomto období se podařilo zvládnout výrobu důležitých komponent pro náboje 15 mm a rozjet jejich výrobu ve vsetínské muničce. Vyráběly se hlavně náboje se střelami typu P (průbojná), PL (proti letadlům), PLV (proti letadlům - vyšší výkon), N (náhradní) a také PV (proti vozbě), V (?), C (cvičná dřevěná). Výroba většiny typů střel pokračovala po drobných úpravách i později v období války, kdy byly doplněny o další typy včetně dovážených německých střel.

2V6 Útlum výroby 20 mm nábojů pro VKPL vz. 36

Nedlouho po vyrobení milionu kusů nábojů PL-20 byla utlumena výroba 20 mm nábojů. Kazeta s milióntým prvním kusem se díky fandovství několika generací pyrotechniků zbrojovky zachovala do dnešních dnů.

2V7 Výroba velkých kulometů ZB-60

Podařilo se rozjet výrobu a sestavit prvních 20 ks velkých kulometů ZB-60. Protože se k nim chystala dokumentace ve španělštině, byly pravděpodobně určeny pro dodávku do Španělska.

2V8 Náhradní 20 mm hlavně pro VKPL vz.36

Byly vyrobeny náhradní hlavně pro ze Švýcarska nakoupené 20 mm kanóny Oerlikon (VKPL vz. 36).

2V9 Rozjezd výroby hlavní pro těžký kulomet ZB-53 (TK vz.37) 

Do německé okupace a vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren se ještě podařilo rozjet výrobu hlavní těžkého kulometu ZB-53, který měl být, spolu s velkým kulometem ZB-60 a municí do něj, nosným produktem továrny.