6. Slavičín – Ztráta východních trhů a rozpad zbrojní výroby v zemi (1989-2000)

6S1 Pokračování některých dřívějších projektů - Brzdný padák pumy BZ-3 s PO-3

V období po roce 1989 dopadl celkový útlum speciální výroby i na slavičínskou zbrojovku. Některé provozy dokonce lidé museli opustit uprostřed směn tak narychlo, že po nich na stole zůstaly rozpracované výrobky včetně rozbušek v otevřených krabičkách, a objekty byly uzamčeny. Takže když se po pár letech nevytápěné objekty otevřely, bylo nutno řešit nebezpečné situace s vykvetlými třaskavinami na pojistkách rozbušek a podobné nepříjemné situace. Většina vývojových projektů na munici byla zastavena. Byly prováděny hlavně repase a výroby chybějícího materiálu pro zatím ještě stále početnou ČSLA. V této době byly vyráběny například pyrotechnické otvírače padáků PO-3 pro brzdná zařízení leteckých pum BZ-3.

 

6S2 Pokračování výroby 30mm nábojů 30x210mm pro PLDvK vz.53/59

Po roce 1989 byly vyráběny/repasovány například náboje JOFZSv 30x210 mm pro samohybný protiletadlový dvojkanón vz.53/59 (Ještěrka). Repase zapalovačů probíhaly na Vsetíně.

 

6S3 Pokračování výroby zapalovačů hlavových LZEH a dnových LZED leteckých pum 

Po roce 1989 byly vyráběny například zapalovače LZEH-2, LZEH-3 a LZED-2.

 

6S4 Pokračování výroby urychlovacích raketových motorů URM-2 leteckých pum 

Po roce 1989 byly dále vyráběny urychlovací raketové motory URM-2 pro urychlení dopadu leteckých pum proti zodolněným cílům (železobetonové, zakopané pod zemí apod.).

 

6S5 Výroba Imitátorů vzdušných cílů IVC

Po roce 1989 byly vyráběny Imitátory vzdušných cílů IVC (např. IVC vz. 94 na bázi raketového motoru neřízené letecké rakety S5M a tepelného zářiče) pro výcvik se samonaváděcími PL řízenými střelami (S2M apod.).

 

6S6 Vývoj munice pro 60mm minomet

Po roce 1989 byly vyvíjeny 60mm dělostřelecké miny, pro které bylo zamýšleno zčásti využít těl granátů právě vyřazované 57mm munice pro PLK-Čs. Střela ráže 57mm z ocelolitiny byla zkrácena, ze strany závitu po zapalovači se šrouboval stabilizátor a z druhé strany byla vytvořena redukce pro nový minový zapalovač. Později tento projekt přešel do vývoje různých typů munice pro minomety Antos a Santos.

 

6S7 Vývoj dělostřelecké munice dalekého dostřelu pro houfnici

Kolem roku 1989 byly ve spolupráci s Explosií Semtín a Konštruktou Trenčín vyvíjeny generátory dnového výtoku (tzv. base bleed generators) pro zvýšení dostřelu dělostřeleckých granátů. Principiálně to funguje tak, že se eliminují nežádoucí turbulence, sání a víry, které se za letícími střelami tvoří a způsobují zhoršení balistických parametrů.

 

6S8 Vývoj těl pro letecké pyronábojky ráže 28mm

Po roce 1989 byla testována výroba těl leteckých pyronábojek ráže 28mm pro potřeby katapultážních systémů.

 

6S9 Vývoj bezkontaktních zapalovačů BZ

Kolem roku 1989 byl ve VTÚVM řešen projekt na bezkontaktní dělostřelecký zapalovač v provedení pro dělostřelecké granáty, miny a rakety (BZ-M, BZ-S a BZ-R). Oproti klasickým nárazovým zapalovačům jsou bezkontaktní zapalovače lepší v tom, že je lze iniciovat již při přibližování k cíli, takže je možno efektivněji využít střepinový účinek, který se jinak z velké části ztrácí v zemi. K sériové výrobě nedošlo.

 

6S10 Sestava školních nábojů 20x102mm pro letecký kanón Plamen

Pro letecký spřažený kanónový komplet ZPL-20 ráže 20x102mm (Plamen) byly vyrobeny školní náboje, v provedení s červenou nebo častěji s bílou střelou.

 

6S11 Vývoj 30mm nábojů sovětského vzoru 30x165mm pro kanón 2A42

K sériové výrobě v ČR již nedošlo a byl ukončen výrobou ověřovací série. V Bojkovicích byly prováděny pokusy s průbojnou střelou od zahraničního dodavatele, ale ani tento projekt neskončil sériovou výrobou. Projekt měl pokračování na Slovensku.

 

6S12 Sestava 30mm nábojů LP ráže 30x155b pro kanón NR-30

Byly sestavovány také náboje s náhradní střelou typu LP pro letecké kanóny NR-30.

 

6S13 Sestava 14,5mm - Rd - CP nábojů pro cvičný prostředek CP34

Pokračovala sestava nábojů pro redukovanou střelbu ze zbraní CP34 při výcviku dělostřelců. Ještě i dlouho po roce 2000 byly vyráběny náboje podobného typu (např. modernizovaný 14,5mm Rd CP34M s novým bezpečnějším zapalovačem a bez vodicí obroučky na bázi nežádoucího olova).

 

6S14 Delaborace sofistikované raketové munice sovětské provenience 

V rámci plnění mezinárodních dohod a také po skončení životnosti přestárlé munice byly prováděny různé delaborace, repase a kontroly převážně u raket sovětského původu, které byly zakoupeny pro potřeby ČSLA. Jedná se o velmi náročnou, nebezpečnou a nákladnou činnost (např. ekologické zničení mezikontinentální rakety řádově vyjde až na desetinásobek její pořizovací ceny, u malých je to stále násobek ceny), takže spousta zemí vlastnících podobný nepotřebný šrot se ho včas zbavuje prodejem do "horkých" oblastí. Že jde o nebezpečnou činnost je zřejmé z početných havárií, ke kterým i u nás v republice došlo, a které si vyžádaly velké materiální škody i ztráty na životech právě v období po roce 1989 (např. výbuch při delaboraci leteckých řízených raket v Poličce nebo výbuch na pracovišti pro řezání dílů munice vysokotlakým vodním paprskem ve slavičínském areálu a další). Byly postupně delaborovány rakety například typu OKA, TOČKA, LUNA, LUNA M (fáze 1), KRUG, KUB (tzv. 3 prsty ďábla), STRELA 1, 2 a 10, OSA, DVINA, NĚVA a VEGA (fáze 2), a následně různé menší letecké, protitankové a další střely a rakety. Z některých dílů byly připraveny makety určené k prodeji.

6S15 Delaborace nepotřebné munice

V rámci plnění mezinárodních dohod a také po skončení životnosti přestárlé munice byly prováděny různé delaborace munice ze skladů ČSLA. Jedná se o velmi náročnou, nebezpečnou a nákladnou činnost. Byly  delaborovány například protipěchotní šrapnelové miny PP-Mi-Šr II (výroba v Bojkovicích, viz. 5B12) a různá letecká munice (23mm OSv, OFAB-250ŠN, RBK-500, S-5K, S-5M, Falanga, Šturm a mnoho dalších). Z některých dílů byly připraveny makety určené k prodeji.

6S16 Výroba různých hydraulických hadic 

Po roce 1989 dále s úspěchem pokračovala výroba různých hydraulických tlakových, spojkových a převodovkových hadic.

 

6S17 Montáž viničních a sadových traktorů 5213  a 5243 pro Zetor

Z dovezených dílů probíhala montáž viničních a sadových traktorů Zetor.