7. Uherský Brod – Rozvoj civilních i vojenských výrobních programů (2000 – doposud)

5U1 Důraz na vojenskou výrobu; výroba článků nábojových pásů pro MG 131 a MG 151/20

Přibližně kolem roku 1950 již nastává velmi silný tlak na příklon zbraní k sovětským standardům (nejen zbraní...), ale sdílení informací ze sovětské strany je tak mizivé, že to vývoje zbraní v Československu zatím jen málo ovlivní (neví se, co budou nové standardy). Situace se později radikálně změní po vytvoření Varšavské smlouvy (dnes paktu), takže spousta již udělané poválečné vývojové práce nakonec přijde vniveč a zbraně je nutno překonstruovat na sovětské ráže a přístupy. Nedá se ale říci to, že by byly vyloženě potlačovány naše konstrukce a řešení na úkor těch sovětských. Pokud daný systém obstál při náročných vojskových testech v Sovětském Svazu a prokázal své kvality - mohl být do výzbroje zaveden byť i v nestandardní ráži. Na druhou stranu sověti získali během války, dílem také díky obrovské rozloze pokrývající téměř všechny podnebné pásy zeměkoule, dostatek zkušeností s tím, jaké zbraně spolehlivě fungují a jak je vyrábět. A tyto zkušenosti promítnuli do náročných kvalifikačních vojskových zkoušek, které spousta zbraní výborně funkčních v podmínkách mírného podnebného pásu neměla šanci projít.

K 1.1.1950 byl závod přejmenován na Závody přesného strojírenství v Uherském Brodě a byl přiřazen pod Generální ředitelství přesného strojírenství v Praze. Velmi dobře nastartovaný poválečný rozvoj podniku silně přibrzdila tříletá epizoda s ministryní průmyslu Ludmilou Jankovcovou, která v roce 1952 navrhla a prosadila zákaz vývozu sportovních a loveckých zbraní. Když ho v roce 1954 zase zrušila – trhy našich zbrojovek již byly zčásti obsazené konkurencí. O důvodech této akce můžeme pouze spekulovat, pravděpodobně ale šlo o uvolnění kapacit pro speciální výrobu a řešení závazků v rámci východního bloku. V roce 1958 došlo k začlenění ZPS UB do Výrobní hospodářské jednotky Závodů říjnové revoluce Vsetín (VHJ ZŘR Vsetín), pod kterým jako závod 5 organizačně setrval do roku 1965. Od roku 1965 je závod opět přejmenován na Přesné strojírenství Uherský Brod a začleněn pro změnu pod organizaci Zbrojovka generální ředitelství Brno. Tato změna byla pro uherskobrodskou zbrojovku přínosem v tom, že došlo k delimitaci (převedení) výroby sportovních a loveckých zbraní z Brna do Uherského Brodu. Takže velkoobjemová, ale krátkodobá a nestabilní, vojenská výroba byla posílena odběrově stabilnější výrobou dalších spolehlivých, a zákazníky žádaných, civilních sportovních a loveckých brněnských zbraní. Jednalo se například o malorážky ZKM 452 (1964), ZKM 573, poloautomatické malorážky ZKM 481, kulovničky Hornet ZKW 465 a kulovnice ZKK 600,601, 602. K plánované delimitaci brokových zbraní z Brna do Brodu nakonec nedošlo, údajně z velmi kuriózní příčiny - rozhodnutím tehdejšího podnikového ředitele Emila Řeholy s tím, že mu z Ministerstva nebo z jiných vysokých kruhů skoro každý týden posílají významné delegace a čekají od něj, že jim bude dávat nějaké pěkné dary. A jelikož traktory jim dávat nemůže, ponechá si výrobu brokových zbraní v Brně. V roce 1973 pro představu tvořila speciální výroba kolem třetiny objemu výroby závodu, sportovní a lovecké zbraně (obor 545) kolem 51,6%, komponenty leteckých motorů 7,8% a ostatní výrobky zbytek. Na export se prodalo zboží za cca 90 miliónů Kč do více než 70-ti zemí světa.

Sortiment výroby byl v tomto období opravdu široký a pro získání představy si některé výrobky jmenovitě uvedeme. Byly vyráběny například vzduchovky ČZ 236,237 a 238, vzduchovky Slavia 800,801,802,803, 603, 608, 612, 615, 618, 620, 622, 630, 631, 632 v ráži 4,5mm, Slavia 624 převážně v ráži 5,5mm, vzduchová pistole ZVP ráže 4,5mm, poloautomatická vzduchová pistole APP 661 se zásobníkem na 7 broků ráže 4,5mm, vzduchové pistole TEX 086 a TEX Model 3. Dále byly vyráběny terčové pistole ZKP 493, startovací pistole UB 70 a UB 71, terčové revolvery Grand ZKR 590 v rážích .38 Special a .22 LR,  malorážky ZKM 452, 561, 573, 581, kulovničky Hornet ZKW 465 a Fox ZKW 465, brokové kozlice ČZ 581,582, ČZ 583 (provedení 12/12 na skeet a baterii), 584 až 587. Z krátkých zbraní byly vyráběny pistole Duo(Z) 6,35mm (převedena výroba z továrny Dušek Opočno), ČZ45, 7,65mm pistole ČZ vz. 50, vz.70, 9x19mm pistole ČZ 75 (CZ 75), pistole ČZ vz.82 ráže 9x18mm Makarov, ČZ 83 v ráži 7,65mm nebo 9mm Browning, ČZ 85 (CZ 85) v ráži 9x19mm Luger. Dále byly vyráběny vojenské zbraně samopaly vz. 24/26, vz. 23/25 s příslušenstvím, vz.58, vz.61 Škorpion (původní verze byla v ráži 7,65mm Browning, později vznikly i verze v rážích 9mm Browning krátký a 9mm Makarov), samonabíjecí pušky vz. 52 a vz.52/57, odstřelovačské pušky OPu vz. 54 a signální pistole vz. 44/67 a 44/81. Kromě toho byly vyráběny články nábojových pásů pro německé zbraně MG 131 a MG 151/20, dále pro sovětské zbraně na náboj 20x99mm, 7,62x54R (kulomet Gorjunov) a pro 23mm kanóny NR-23 (následně výroba přesunuta do Jablůnky) a pro 37mm kanóny N-37, včetně podávacího zařízení. Pro výrobu textilního hydraulického stavu H-150 ve Vsetíně závod zajišťoval soupravu 156ks dílů, pro výrobu traktorů soupravu hydraulických dílů a pro výrobu letounu L 410 produkoval komponenty turbovrtulového leteckého motoru M601, reduktor Walter 301 a 302, náhonovou skříň a další součástky. Pro potřeby dalších podniků vyráběl také zvláštní nářadí, měřidla a odlitky z oceli. Název podniku se v osmdesátých letech ještě dvakrát změnil na Agrozet Uherský Brod a na Česká zbrojovka, Uherský Brod, než došlo k další významné společenské a politické změně v listopadu 1989. Níže si v odkazech uvedené výrobky popíšeme blíže.

Rok 1950 je historicky přelomový a zajímavý pro uherskobrodskou zbrojovku mimo jiné proto, že se poprvé (na vzduchovkách Slavia) objevuje nové firemní logo symbolizující pistoli z písmen UB ve vývrtu zbraně, které továrna používá i v aktuální době (2023), a které v devadesátých letech minulého století nahradilo původní logo české zbrojovky ČZ. V roce 1950 a 1951 také končí výroba článků nábojových pásů pro německé zbraně MG 131 a MG151/20 a je záhy nahrazena výrobou článků nábojových pásů pro zbraně sovětského vzoru.