6. Uherský Brod – První kroky po změně režimu a výzvy privatizace (1989 – 2000)

6U1 Pokračování výroby některých výrobků a privatizace 

Vzhledem k převládajícímu civilnímu sortimentu a k dobrému jménu v zahraničí (a nízkým cenám) se zbrojovce v Uherském Brodě daří zvládat nové poměry po roce 1989 i následnou privatizaci vcelku dobře. V roce 1992 dochází ke změně názvu na Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod, dochází také k registraci nové podnikové známky UB CZ a ke sjednocení značení zbraní CZ namísto ČZ i CZ používaným dříve. Pokračuje výroba pistolí vz.82, CZ 83, CZ 85, a CZ 75. Je zahájena výroba modelů CZ 75 B, CZ 75 Automatic, CZ 75 Champion, CZ 75 Semicompact a CZ 75 Compact, CZ 75 Kadet s adaptérem .22LR a malorážkové pistole CZ 83 Jane, CZ 75 D Compact, CZ 75 BD, CZ 75 BD Police, CZ 75 IPSC (Standard a Modified), CZ 75 DAO, CZ 75 B SA, CZ 97 B, CZ 40 B, CZ Colt Z40, CZ 100, CZ 110, CZ 122 Sport, ČZ 91 S (pistole podobného vzhledu, jako měl samopal vz. 61 Škorpion), pokračuje výroba samopalu vz.61 Škorpion, pistolí CZ 92 ráže 6,35mm Browning, pistolí Colt Z 40, malorážek ZKM 452-2E a CZ 511, kulovnic ZKK 600, 601 a 602, CZ 527, 531, 537, 550 ve verzích Lux, Monte Carlo, Standard, Bettue, Minessota, Sport, brokových a kulobrokových kozlic serie ČZ 581, 584, 586 a vzduchovek Slavia 625, Slavia 630 Standard a Slavia 631. Bylo také pro potřeby pyrotechnické služby PČR vyrobeno několik policejních rozstřelovačů Tarantule. Rovněž pokračuje výroba dílů pro letecké motory a traktorových uzlů. V roce 1997 byla založena dceřiná společnost CZ-USA, která podpořila dynamicky se rozvíjející severoamerický trh. Zakázka na přezbrojení české policie pistolemi rovněž firmě umožnila další rozvoj v oblasti krátkých zbraní a kvalitativní skok kupředu, což později podpořilo vznik řady nových zajímavých zbraní moderní konstrukce.

Jednotlivé výrobky si opět postupně uvedeme a začneme vzduchovkami. Pokračuje výroba modelu Slavia 630 Standard a Slavia 631, kromě toho je zahájena výroba nového modelu Slavia 625 (vzduchovka vycházející z modelu Slavia 624 ze sedmdesátých let, jednodušší a levnější konstrukce, než řada 630).

 

6U2 Výroba samopalů vz. 61 Škorpion a vz. 83 Škorpion

V letech 1992-1994, a naposledy v roce 2000, byla v Uherském Brodě vyráběna původní verze tohoto samopalu a to v ráži 7,65x17mm (vz. 61) a 9x17mm BrC (vz. 83, bylo jich vyrobeno jen pár set kusů na export). Ve stádiu prototypu skončil samopal vz. 82 (na náboj 9mm Makarov). Jen v Uherském Brodě již bylo vyrobeno hrubě přes 200 000ks různých verzí samopalu vz.61. Bohužel, pro své vlastnosti a kvality byl také vyhledávanou zbraní v podsvětí (reálně) a u teroristických skupin (hlavně v Hollywoodských filmech). Novovýroba různých „klonů“ Škorpiona běží v různých firmách do dnešních dní.

6U3 Výroba pistolí vz. 82 a CZ 83

Pistole vz.82 v ráži 9mm Makarov byla pro ozbrojené složky vyráběna až do roku 1998. Se zbraní i s nábojem vz.82 byly později problémy (nechtěné výstřely při pádu zbraně na zem a skákající odražené tvrdé střely), nicméně byly ve službě u některých druhů vojsk ještě po roce 2000 (např. dělostřelci) a dodnes leží ve skladech jako mobilizační záloha. Po ukončení výroby pro státní potřeby byla v podstatě v nezměněné konstrukci přiřazena k již prodávaným pistolím CZ 83 jako další varianta ráže.

Pistole CZ 83 (dříve zvané ČZ Model 83) byly vyráběny prakticky nepřetržitě od zavedení do výroby ještě dlouho po roce 2000. Vyráběly se v rážích 7,65x17mm Br, 9x17mm BrC a 9x18mm Mak.

6U4 Pistole CZ 75 (ČZ Model 75) a její odvozené varianty

Konstrukce pistolí CZ 75 se i po roce 1989 nadále vyvíjela. Je zahájena výroba modelů CZ 75 B, CZ 75 Automatic, CZ 75 Champion (v ráži .40 S&W), CZ 75 Semicompact, CZ 75 Compact a CZ 75 BD Compact, CZ 75 Kadet s adaptérem .22LR, CZ 75 D Compact (PCR a Police), CZ 75 BD, CZ 75 BD Police, CZ 75 IPSC (Standard a Modified), CZ 75 Czechmate III (prototypy), CZ 75 v ráži .40 S&W, CZ 75 DAO, CZ 75 B SA, CZ 97  (v ráži .45 ACP). Kromě různých ráží (kromě 9mmL např. 9x21 IMI, .40 S&W, .45 ACP, .357 Sig, 7,65x17, .22 LR..) se na pistoli CZ 75 experimentovalo i s plastovým rámem (pod označením CZ 95, nebylo zavedeno do výroby), s duralovým rámem (využito u policejních compactů), combatovými lučíky, vypouštěním kohoutu, blokací úderníku, SA nebo DAO spouštěním...

Správný čas pro rodinu pistolí ČZ 75 tedy nastal ihned po roce 1989 a výroba raketově rostla až do roku 1995, kdy jich bylo vyrobeno rekordních 76 139ks.  K aktuální době (2023) jich bylo, ve všech variantách a provedeních, vyrobeno nejvíce ze všech československých a českých pistolí v naší historii vůbec. Po roce 1989 také došlo k prvnímu "služebnímu" zavedení CZ 75 u nás, a to u Útvaru Rychlého Nasazení. Ze zahraničních ozbrojených složek je nakupovala například turecká policie.

 

6U5 Pistole CZ 85 

Rovněž pokračovala výroba odvozeného modelu CZ 85.

6U6 Pistole CZ 100, CZ 110 a CZ 122

Byla zahájena výroba pistolí s plastovým rámem CZ 100, CZ 110 a malorážkové sportovní terčové pistole CZ 122.

6U7 Pistole CZ Z 40 a varianty

Byla zahájena výroba pistolí řady Z40 v ráži .40 SaW, které jsou dost unikátní kvůli způsobu značení, ráži i nízkému počtu vyrobených zbraní.

6U7 Pistole CZ Z 40 a varianty

Byla zahájena výroba pistolí řady Z40 v ráži .40 SaW, které jsou dost unikátní kvůli způsobu značení, ráži i nízkému počtu vyrobených zbraní.

6U7 Pistole CZ Z 40 a varianty

Byla zahájena výroba pistolí řady Z40 v ráži .40 SaW, které jsou dost unikátní kvůli způsobu značení, ráži i nízkému počtu vyrobených zbraní.

6U7 Pistole CZ Z 40 a varianty

Byla zahájena výroba pistolí řady Z40 v ráži .40 SaW, které jsou dost unikátní kvůli způsobu značení, ráži i nízkému počtu vyrobených zbraní.