6. Uherský Brod – První kroky po změně režimu a výzvy privatizace (1989 – 2000)

6U1 Pokračování výroby některých výrobků a privatizace 

Vzhledem k převládajícímu civilnímu sortimentu a k dobrému jménu v zahraničí (a nízkým cenám) se zbrojovce v Uherském Brodě daří zvládat nové poměry po roce 1989 i následnou privatizaci vcelku dobře. V roce 1992 dochází ke změně názvu na Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod, dochází také k registraci nové podnikové známky UB CZ a ke sjednocení značení zbraní CZ namísto ČZ i CZ používaným dříve. Pokračuje výroba pistolí vz.82, CZ 83, CZ 85, a CZ 75. Je zahájena výroba modelů CZ 75 B, CZ 75 Automatic, CZ 75 Champion, CZ 75 Semicompact a CZ 75 Compact, CZ 75 Kadet s adaptérem .22LR a malorážkové pistole CZ 83 Jane, CZ 75 D Compact, CZ 75 BD, CZ 75 BD Police, CZ 75 IPSC (Standard a Modified), CZ 75 DAO, CZ 75 B SA, CZ 97 B, CZ 40 B, CZ Colt Z40, CZ 100, CZ 110, CZ 122 Sport, ČZ 91 S (pistole podobného vzhledu, jako měl samopal vz. 61 Škorpion), pokračuje výroba samopalu vz.61 Škorpion, pistolí CZ 92 ráže 6,35mm Browning, pistolí Colt Z 40, malorážek ZKM 452-2E a CZ 511, kulovnic ZKK 600, 601 a 602, CZ 527, 531, 537, 550 ve verzích Lux, Monte Carlo, Standard, Bettue, Minessota, Sport, brokových a kulobrokových kozlic serie ČZ 581, 584, 586 a vzduchovek Slavia 625, Slavia 630 Standard a Slavia 631. Bylo také pro potřeby pyrotechnické služby PČR vyrobeno několik policejních rozstřelovačů Tarantule. Rovněž pokračuje výroba dílů pro letecké motory a traktorových uzlů. V roce 1997 byla založena dceřiná společnost CZ-USA, která podpořila dynamicky se rozvíjející severoamerický trh. Zakázka na přezbrojení české policie pistolemi rovněž firmě umožnila další rozvoj v oblasti krátkých zbraní a kvalitativní skok kupředu, což později podpořilo vznik řady nových zajímavých zbraní moderní konstrukce.

Jednotlivé výrobky si opět postupně uvedeme a začneme vzduchovkami. Pokračuje výroba modelu Slavia 630 Standard a Slavia 631, kromě toho je zahájena výroba nového modelu Slavia 625 (vzduchovka vycházející z modelu Slavia 624 ze sedmdesátých let, jednodušší a levnější konstrukce, než řada 630).

 

6U2 Výroba samopalů vz. 61 Škorpion, vz. 83 Škorpion a samonabíjecí pistole ČZ vz. 91 S (ČZ 91 S)

V letech 1992-1994, a naposledy v roce 2000, byla v Uherském Brodě vyráběna původní verze tohoto samopalu a to v ráži 7,65x17mm (vz. 61) a 9x17mm BrC (vz. 83, bylo jich vyrobeno jen pár set kusů na export). Ve stádiu prototypu skončil samopal vz. 82 (na náboj 9mm Makarov). Jen v Uherském Brodě již bylo vyrobeno hrubě přes 200 000ks různých verzí samopalu vz.61. Bohužel, pro své vlastnosti a kvality byl také vyhledávanou zbraní v podsvětí (reálně) a u teroristických skupin (hlavně v Hollywoodských filmech). Novovýroba různých „klonů“ Škorpiona běží v různých firmách do dnešních dní.

Pro civilní trh byla v roce 1992 nachystána verze ČZ 91 S, u které se počítalo s variantami ráží 7,65 Br, 9mm BrC a 9mm Mak. Nakonec ale byly vyrobeny jen stovky kusů v rážích 7,65 a 9mm Browning. Tyto zbraně byly vyráběny od začátku jako samonabíjecí pistole (takže při jejich výrobě byly vypuštěny některé kroky, které byly nutné při výrobě samopalů). Komerčně nebyly v devadesátých letech příliš úspěšné a později jejich držení na nějaký čas omezila legislativa (pouze na výjimku).

6U3 Výroba pistolí vz. 82 a CZ 83

Pistole vz.82 v ráži 9mm Makarov byla pro ozbrojené složky vyráběna až do roku 1998. Se zbraní i s nábojem vz.82 byly později problémy (nechtěné výstřely při pádu zbraně na zem a skákající odražené tvrdé střely), nicméně byly ve službě u některých druhů vojsk ještě po roce 2000 (např. dělostřelci) a dodnes leží ve skladech jako mobilizační záloha. Po ukončení výroby pro státní potřeby byla v podstatě v nezměněné konstrukci přiřazena k již prodávaným pistolím CZ 83 jako další varianta ráže.

Pistole CZ 83 (dříve zvané ČZ Model 83) byly vyráběny prakticky nepřetržitě od zavedení do výroby ještě dlouho po roce 2000. Vyráběly se v rážích 7,65x17mm Br, 9x17mm BrC a 9x18mm Mak.

6U4 Pistole CZ 75 (ČZ Model 75) a její odvozené varianty

Konstrukce pistolí CZ 75 se i po roce 1989 nadále vyvíjela. Je zahájena výroba modelů CZ 75 B, CZ 75 Automatic, CZ 75 Champion (v ráži .40 S&W), CZ 75 Semicompact, CZ 75 Compact a CZ 75 BD Compact, CZ 75 Kadet s adaptérem .22LR, CZ 75 D Compact (PCR a Police), CZ 75 BD, CZ 75 BD Police, CZ 75 IPSC (Standard a Modified), CZ 75 Czechmate III (prototypy), CZ 75 v ráži .40 S&W, CZ 75 DAO, CZ 75 B SA, CZ 97  (v ráži .45 ACP). Kromě různých ráží (kromě 9mmL např. 9x21 IMI, .40 S&W, .45 ACP, .357 Sig, 7,65x17, .22 LR..) se na pistoli CZ 75 experimentovalo i s plastovým rámem (pod označením CZ 95, nebylo zavedeno do výroby), s duralovým rámem (využito u policejních compactů), combatovými lučíky, vypouštěním kohoutu, blokací úderníku, SA nebo DAO spouštěním...

Správný čas pro rodinu pistolí ČZ 75 tedy nastal ihned po roce 1989 a výroba raketově rostla až do roku 1995, kdy jich bylo vyrobeno rekordních 76 139ks.  K aktuální době (2023) jich bylo, ve všech variantách a provedeních, vyrobeno nejvíce ze všech československých a českých pistolí v naší historii vůbec. Po roce 1989 také došlo k prvnímu "služebnímu" zavedení CZ 75 u nás, a to u Útvaru Rychlého Nasazení. Ze zahraničních ozbrojených složek je nakupovala například turecká policie.

 

6U5 Pistole CZ 85 

Rovněž pokračovala výroba odvozeného modelu CZ 85.

6U6 Pistole CZ 100, CZ 110 a CZ 122

Byla zahájena výroba pistolí s plastovým rámem CZ 100, CZ 110 a malorážkové sportovní terčové pistole CZ 122.

6U7 Pistole CZ Z 40 a varianty

Byla zahájena výroba pistolí řady Z40 v ráži .40 SaW, které jsou dost unikátní kvůli způsobu značení, ráži i nízkému počtu vyrobených zbraní.

6U8 Pistole CZ 92 (ČZ Model 92) ráže 6,35mm Browning

Pistole CZ 92 je vlastně lehce inovovaná a oprášená pistole ČZ vz. 45, jejíž výroba byla ukončena v roce 1970. Mohlo by se zdát, že zbraň v tak nevýkonné ráži (6,35mm Browning bývá často označován jako náboj pro sebevrahy, protože energie střely na ústí zbraně je jen lehce nad tím, co se považuje za nutné k usmrcení člověka při zásahu hlavy) nebude mít na trhu místo. Ale ukázalo se, že o tuto 0,4kg těžkou, miniaturní a bezpečnou zbraň, zájem byl. Její výroba pokračovala ještě dlouho po roce 2000.

6U9 Pokračování výroby malorážky ZKM 452 (CZ 452-2E ZKM), jejích variant (CZ 453, CZ 513 Farmer) a samonabíjecí malorážky ČZ 511 (CZ 511)

Pokračuje výroba veleúspěšné malorážky ZKM 452 (původně brněnské od konstruktérů bratrů Kouckých - Zbrojovka, Koučtí, Malorážka) a dalších malorážkových zbraní. Od roku 1994 přibyly verze CZ 513 Farmer (zjednodušená, kratší a levnější) a CZ 453 ( s francouzským napínáčkem). Pokračovala také výroba samonabíjecí malorážky ČZ 511. Od roku 1992 začala zbrojovka vyrábět některé malorážky mimo klasické .22 LR rovněž v ráži .22 WMR.

6U10 Kulovnice řady ZKK, ČZ (CZ) a kulovničky řady ZKW 680 (CZ 527)

Nadále byly vyráběny typy ZKK 600,ZKK 601 a ZKK 602. Typ 600 byl vyráběn v rážích s náboji do délky 80mm (.270 Win, 7x57, 7x64, 30-06 Sprg, 8x57S, 8x64, 9,3x62 a 10,75x68) a byl to nejvíce vyráběný model. Typ 601 byl určen pro kratší náboje do délky 70mm (vyráběn v rážích .222 Rem, .222 Rem Mag, .243 Win a .308 Win). No a typ 602 byl určen pro nejdelší náboje a nejvýkonnější ráže, včetně tzv. tropických (vyráběno v rážích .358 Mag, .375 H&H Mag a .458 Win, později také 7mm Rem Mag a .300 Win Mag). Byl osazen speciální pryžovou botkou pro lepší zvládání zpětného rázu výstřelu.

Všech typů dohromady bylo vyrobeno řádově kolem 200 000ks (z toho většina typu 600 a nejméně typu 602, který ale byl dosti oblíbený v Africe a dodnes je tam známý pod jménem "Brno" - protože i tyto zbraně bývaly podle delimitační smlouvy značeny logem brněnské zbrojovky Z stylizovaným ve vývrtu a nápisem BRNO).

Pokračuje výroba kulovnic ČZ 531, ČZ 537 a kulovniček ZKW 680 a ČZ 527. Vyrábějí se i nové typy kulovnic řady CZ 550. Vyráběly se v široké škále ráží.

Jako interní projekt, původně na levnější alternativu kulovnic řady 550, vzniká již kolem roku 1995 v Brodě návrh kulovnice ČZ 538. Záhy je tato řada přejmenována na projekt CZ 700 a vzniká několik zajímavých a progresívních konstrukcí ukončených výrobou ověřovací série (CZ 700 Sniper M1, CZ 700 Sport, CZ 700 Sniper) v ráži .308 Winchester. Zkušeností z tohoto projektu bylo později využito při vývoji odstřelovací pušky CZ 750.

 

 

6U11 Brokové a kulobrokové kozlice

Nadále byly vyráběny také brokové kozlice ČZ 581 a kulobrokové kozlice ČZ 584 a ČZ 586.

 

6U12 Policejní rozstřelovač Tarantule na náboj 18x81mm

Pro potřeby policejních pyrotechniků byl vyvíjen, a nakonec i v prototypové sérii ve spolupráci s dalšími subjekty v Uherském Brodě vyroben, rozstřelovač podezřelých zavazadel a zásilek s obchodním názvem Tarantule. Používal speciální náboje 18x81mm, které úpravou z nábojnic náboje 12,7x108mm a osazením speciálními střelami (tzv. vynášecí vodní nebo průbojnou) a elektrickým zápalkovým šroubem EKV-23A ze Vsetína, kompletovala zbrojovka v Poličce (ena).

 

6U13 Zbraňový komplet LADA ráže 5,56x45 NATO

Pro potřeby MO byl upravován zbraňový komplet LADA (šlo o modulární systém tvořený samopalem, útočnou puškou a lehkým kulometem na bázi maxima stejných dílů ve východní ráži 5,45x39mm) na západní standard - náboj 5.56x45 NATO. Nejpozději v roce 1991 byl ale projekt v Brodě ukončen a plánované zakázky na výrobu automatických zbraní pro armádu byly zastaveny.