6. Uherský Brod – První kroky po změně režimu a výzvy privatizace (1989 – 2000)

6U1 Pokračování výroby některých výrobků a privatizace 

Vzhledem k převládajícímu civilnímu sortimentu a k dobrému jménu v zahraničí (a nízkým cenám) se zbrojovce v Uherském Brodě daří zvládat nové poměry po roce 1989 i následnou privatizaci vcelku dobře. V roce 1992 dochází ke změně názvu na Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod, dochází také k registraci nové podnikové známky UB CZ a ke sjednocení značení zbraní CZ namísto ČZ i CZ používaným dříve. Pokračuje výroba pistolí vz.82, CZ 83, CZ 85, a CZ 75. Je zahájena výroba modelů CZ 75 B, CZ 75 Automatic, CZ 75 Champion, CZ 75 Semicompact a CZ 75 Compact, CZ 75 Kadet s adaptérem .22LR, CZ 75 D Compact, CZ 75 BD, CZ 75 BD Police, CZ 75 IPSC (Standard a Modified), CZ 75 DAO, CZ 75 B SA, CZ 97 B, CZ 40 B, CZ Colt Z40, CZ 100, CZ 110, CZ 122 Sport, ČZ 91 S (pistole podobného vzhledu, jako měl samopal vz. 61 Škorpion), pokračuje výroba samopalu vz.61 Škorpion, pistolí CZ 92 ráže 6,35mm Browning, pistolí Colt Z 40, malorážek ZKM 452-2E a CZ 511, kulovnic ZKK 600, 601 a 602, CZ 527, 531, 537, 550 ve verzích Lux, Monte Carlo, Standard, Bettue, Minessota, Sport, brokových a kulobrokových kozlic serie ČZ 581, 584, 586 a vzduchovek Slavia 625, Slavia 630 Standard a Slavia 631. Rovněž pokračuje výroba dílů pro letecké motory a traktorových uzlů. V roce 1997 byla založena dceřiná společnost CZ-USA, která podpořila dynamicky se rozvíjející severoamerický trh. Zakázka na přezbrojení české policie pistolemi rovněž firmě umožnila další rozvoj v oblasti krátkých zbraní a kvalitativní skok kupředu, což později podpořilo vznik řady nových zajímavých zbraní moderní konstrukce.

Jednotlivé výrobky si opět postupně uvedeme a začneme vzduchovkami. Pokračuje výroba modelu Slavia 630 Standard a Slavia 631, kromě toho je zahájena výroba nového modelu Slavia 625 (vzduchovka vycházející z modelu Slavia 624 ze sedmdesátých let, jednodušší a levnější konstrukce, než řada 630).

6U2 Výroba samopalů vz. 61 Škorpion

V letech 1992-1994, a naposledy v roce 2000, byla v Uherském Brodě vyráběna původní verze tohoto samopalu. Jen v Uherském Brodě již bylo vyrobeno hrubě přes 200 000ks různých verzí samopalu vz.61. Bohužel, pro své vlastnosti a kvality byl také vyhledávanou zbraní v podsvětí (reálně) a u teroristických skupin (hlavně v Hollywoodských filmech). Novovýroba různých „klonů“ Škorpiona běží v různých firmách do dnešních dní.

6U3 Výroba pistolí vz. 82 a CZ 83

Pistole vz.82 v ráži 9mm Makarov byla pro ozbrojené složky vyráběna až do roku 1998. Se zbraní i s nábojem vz.82 byly později problémy (nechtěné výstřely při pádu zbraně na zem a skákající odražené tvrdé střely), nicméně byly ve službě u některých druhů vojsk ještě po roce 2000 (např. dělostřelci) a dodnes leží ve skladech jako mobilizační záloha. Po ukončení výroby pro státní potřeby byla v podstatě v nezměněné konstrukci přiřazena k již prodávaným pistolím CZ 83 jako další varianta ráže.

Pistole CZ 83 (dříve zvané ČZ Model 83) byly vyráběny prakticky nepřetržitě od zavedení do výroby ještě dlouho po roce 2000. Vyráběly se v rážích 7,65x17mm Br, 9x17mm BrC a 9x18mm Mak.

 

5U13 Pistole ČZ 75 (ČZ Model 75) v ráži 9x19mm (9mm Para, 9mm Luger)

Tato pistole je dnes již bez nadsázky ikonická (vzhledem k rozloze a významu naší země, i přes veškeré výhrady naší střelecké veřejnosti ke kovozemědělcům záhumenkářům, rezervám v obchodní politice, ve službě zákazníkům i v občasně alternující kvalitě produkce CZUB, a i s ohledem ke smíšeným pocitům části těch, kteří ji měli jen jako nutnou každodenní pracovní lopatu….). Je to prostě zbraň, která umí vyvolat nejen emoce a vášně, ale když je zrovna dobře vyrobená – tak nepochybně i vztah na celý život. Někdo má rád hospodyně, které utáhnou pluh a umí uvařit pivo, někdo zase vystajlované umělé silikonbotox krásky v duchu poslední módy, někdo vysportované miss aerobic v teplákovce, a někdo krásné ženy, které je s příjemnými pocity a opojením radost uchopit, občas náročnější pochopit, kterým je ochoten/nucen i ledasco odpustit a rozhodně se s nimi, v dobrém i ve zlém, nikdy nebude nudit. Všechno z toho je samozřejmě správně, jen je třeba si ujasnit pozici. Ale to jsme se dostali do filosofické úvahy, kterou myslím plně pochopí jen aktivní majitelé (stávající či dřívější) pistole ČZ 75 a jejích klonů. Ostatním se omlouvám za nadsázku tohoto odstavce a za toto, na stránkách o zbrojovkách, nezvyklé odbočení od jinak kovově chladného tématu.

Pistole ČZ 75 vznikla vlastně z velké míry na základě podnětů od zahraničních zákazníků, kteří již před rokem 1970 v našich podnicích zahraničního obchodu poptávali obrannou pistoli zásadně odlišnou od toho, co bylo na dosavadním trhu k dispozici (vysokokapacitní zásobník na výkonný náboj, ergonomickou stavbu, estetický vzhled, pohotovost revolverové spouště, funkční dokonalost a přitom vysokou precizi střelby s přijatelnou cenou zároveň). V pravou chvíli se tak sešly požadavky od obchodníků naslouchajícím požadavkům a přáním zákazníků se zkušenostmi a možnostmi výtečných a intuitivních konstruktérů bratrů Kouckých, navíc v závěrečné fázi jejich pracovního života. Takže vznikla nadčasová pistole, která do dnešních dnů stojí za to, aby se v Uherském Brodě vyráběly její modernizované vzory, nebo aby byla ve světě ideově kopírována nejednou renomovanou zahraniční zbrojovkou. Příběh této pistole, včetně nezbytných drbů okolo, je popsán velmi důkladně jak na internetu, tak i v knihách (třeba Legenda jménem CZ pana Davida Pazdery), takže si uvedeme jen pár informací. Prototypování začalo již na začátku sedmdesátých let, v roce 1972 již byly k dispozici první funkční vzorky, v 1974 se otestovaly akviziční vzorky, v roce 1976 byla zahájena polosériová výroba a v roce 1977 již výroba sériová. Zbraň jako celek byla natolik pokroková, že její kvality odhalili nejprve uznávaní střelečtí odborníci, jako např. Američan a propagátor bojové střelby z pistole plukovník Jeff Cooper (ČZ 75 mu při testech ve Švýcarsku údajně natolik učarovala, že se rozhodl si ji na černo propašovat z Evropy do USA), a až v závěsu za nimi střelecká veřejnost povětšinou na západě od našich hranic. Vyráběné počty také nebyly nějak závratné (pár desítek tisíc kusů ročně). Ale zahraniční zákazníci byli ochotni počkat a připlatit si ( ČZ 75 byla cca 5x dražší, než třeba pistole ČZ Model 70). V československých ozbrojených složkách se do roku 1989 neuplatnila a rovněž v civilním sektoru v ČSSR bylo její rozšíření vzhledem ke zbraňové legislativě opravdu minimální. Ve své době se ani vyráběnými počty nemohla srovnávat třeba s pistolemi vzor 50 a 70, kterých bylo v období do roku 1989 celkem vyrobeno přes milión kusů, zatímco pistolí vz. 75 sotva 300 000ks. Čas rodiny pistolí ČZ 75 měl tedy teprve přijít a k aktuální době (2023) jich bylo, ve všech variantách a provedeních, vyrobeno nejvíce ze všech československých a českých pistolí v naší historii vůbec.

 

5U14 Pistole ČZ 85 (ČZ Model 85)

Téměř ihned po zavedení sériové výroby pistole ČZ 75 byly od uživatelů této zbraně četné podněty. Jelikož šlo o uživatele z četných zemí s různými přístupy a názory, dostali se naši konstruktéři na svou dobu k velmi progresívním požadavkům, které ještě, s klasickým československým smyslem pro improvizaci a vylepšování, dotáhnuli do velmi praktických technických řešení. Vznikla tak na československé poměry další zajímavá zbraň. Kdybychom měli uvést některé v té době ne úplně běžné prvky, je to určitě oboustranné ovládání pistole, výškově i stranově regulovatelná mířidla, trvanlivá rotačně kovaná hlaveň, možnost použití prodlouženého záchytu závěru a kombatového lučíku, antireflexní lišta a nastavitelný propad spouště (u variant Lux a Combat). I když pistole ČZ 85 nedosáhla podobných obchodních úspěchů, jako její starší sestra, zkušenosti z jejího vývoje posloužily ke zlepšení dalších generací pistolí ČZ 75, díky čemuž se tyto modely vyrábějí dodnes.

5U16 Civilní pistole ČZ vz. 45 ráže 6,35mm Browning

V šedesátých letech byla v Uherském Brodě zahájena výroba původně strakonických pistolí vz. 45 na náboj 6,35x17mm (6,35 Browning). Tyto zbraně byly téměř výhradně určeny na vývoz a v Brodě jich bylo v letech 1961 až 1970 vyrobeno 63 702ks. I přes relativně nevýkonnou ráž (náboj 6,35mm Browning bývá s trochou nadsázky označován jako náboj pro sebevrahy, protože úsťová energie střely je zhruba na hranici toho, co je balistickou terminologií označováno jako nutné minimum k „vyřazení nechráněného živého cíle“) byla v modernizované verzi vyráběna i po roce 1989 (pod označením CZ92).

5U20 Civilní vzduchové pistole TEX 086 a TEX 083 (Model 3)

Výroba vzduchových pistolí TEX 086 navázala na výrobu vzduchové pistole ZVP v ráži 4,5mm. Měly zlepšenou ergonomii pažbičky, možnost regulace odporu spouště a stavitelná mířidla. V Brodě jich bylo v letech 1968 až 1976 vyrobeno 205450ks. V roce 1979 byla lehce modernizována (doplněna o tunelový kryt mušky a odpor spouště byl významně snížen) a její výroba pod označením Model 3 (TEX 083) probíhala ještě dlouho po roce 1989. Celkem bylo do roku 2004 vyrobeno 78150ks TEX 083.

5U24 Vzduchovky ČZ 803, Slavia 603, Slavia 608, Slavia 612 (614), Slavia 615, Slavia 618, Slavia 619, Slavia 620, Slavia 621, Slavia 622, Slavia 624, Slavia 627, Slavia 630, Slavia 631 

Pro potřeby zábavy dětí i dospělých, ale i pro sportovní a tréninkové střelby v poválečném Československu, byly v Uherském Brodě vyráběny četné typy vzduchovek. Některé typy vznikly vývojem z původních typů vzduchovek strakonické konstrukce, některé sem byly převedeny v rámci delimitace z jiných továren (například ze zbrojovek pánů Kotka v Krnsku a Duška v Opočně). Kolem roku 1950 dobíhala výroba lidové vzduchovky ČZ 803, která se transformovala do modernizovaného typu Slavia 603. Nově byla v rámci sjednocení typů zavedena tzv. šestistovková řada a také nové logo (viz. odkaz 5U1 na této stránce) a nový obchodní název vzduchovek Slavia. Vzduchovky Slavia se staly významným produktem brodecké továrny a celkem jich byly vyrobeny milióny kusů. Další vyráběné typy byly Slavia 608 a Slavia 612, které měly charakter spíše dětských hraček a byly určeny k vystřelování broků č.11. Podobná byla také exportní vzduchovka Slavia 614 na broky v ráži 5,5mm a všechny 3 vzduchovky pocházely původně od Kotka z Krnska (známé do té doby jako vzduchovky jménem Stella). Dohromady jich v Brodě bylo vyrobeno kolem 210 000ks.

Prapůvod v Krnsku měly také vzduchovky Slavia 615 a Slavia 618, protože vznikly rekonstrukcí vzbuchovek Stella 515 a Stella 518. Obzvláště vzduchovka Slavia 618 (oproti Stelle měla již drážkovaný vývrt) se na trhu osvědčila, takže jí bylo vyrobeno přes 1,6 milionu kusů ! Vzduchovka Slavia 619 je označení pro luxusnější verzi vzduchovky Slavia 618. Následovala další úspěšná vzduchovka Slavia 620 s více než 817000 vyrobenými exempláři a její zkrácená a lehčí verze pro mladší střelce Slavia 621. V ráži .22 (brok 5,5mm) a převážně na export se vyráběla Slavia 622, dále  Slavia 624 (ta se vyráběla v obou rážích 4,5mm i 5,5mm a na export s rybinou pro puškohled pod označením Mars 624) a také Slavia 627.

Poslední vzduchovky v řadě do roku 1989 jsou Slavia 630 Standard a Slavia 631 de Luxe, modernizované v roce 1977 na Model 77 (a nevyráběný model 632 Sport). Tyto se vyráběly od sedmdesátých let do doby ještě dlouho po roce 1989, a bylo jich vyrobeno dohromady přes 1,6 miliónu kusů.

Kromě vzduchovek se vyráběly také držáky terčů s lapači střel (diabolek nebo broků), které mohly být následně znovu využity (jako druhotná surovina v kovošrotu, nebo dokonce mohly být ve speciálních kleštích znovu, kus po kusu, slisovány na tréninkové diabolky).

5U25 Malorážkové kulovničky, malorážky a samonabíjecí malorážky ráže .22LR

Pro potřeby lesníků, ale i pro sportovní a tréninkové střelby v poválečném Československu, byly v Uherském Brodě vyráběny také malorážkové pušky. V rámci delimitace byly ze Zbrojovky Brno do Brodu smluvně převedeny výroby malorážek ZKM-452, ZKM-456, ZKM-573 a ZKM-581. Jednou z podmínek smlouvy bylo i značení zbraní, takže dodnes je spousta střelců mylně přesvědčena o tom, že tyto malorážky byly vyrobeny v Brně. První z nich, ZKM-452, se začala sériově vyrábět v roce 1964, následně byla v roce 1982 modernizována na ZKM-452 Model 2E. Umožňovala použití zásobníku na pět nebo deset nábojů. Podobná je malorážka ZKM-456, osazená těžší hlavní, vhodnější pro přesnou sportovní střelbu. Další vyráběná opakovací malorážka byla ZKM-573. Dále byly vyráběny samonabíjecí malorážky ZKM 581 (zásobníky na 8 nebo 16 nábojů), ČZ 511 Standard a ČZ 511 Lux (zásobníky na 8 ran).

5U26 Kulovničky řady ZKW, kulovnice řady ZKK 600 a ČZ 531 a ČZ 537

Pro potřeby lesníků a na vývoz byly v Uherském Brodě vyráběny také lovecké kulovnice a kulovničky. V rámci delimitace byla ze Zbrojovky Brno do Brodu převedena výroba loveckých kulovnic řady ZKK 600 s vestavěnou nábojovou schránkou. Od konce šedesátých let zde byly vyráběny byly typy ZKK 600,ZKK 601 a ZKK 602. Typ 600 byl vyráběn v rážích s náboji do délky 80mm (.270 Win, 7×57, 7×64, 30-06 Sprg, 8x57S, 8×64, 9,3×62 a 10,75×68) a byl to nejvíce vyráběný model. Typ 601 byl určen pro kratší náboje do délky 70mm (vyráběn v rážích .222 Rem, .222 Rem Mag, .243 Win a .308 Win). No a typ 602 byl určen pro nejdelší náboje a nejvýkonnější ráže, včetně tzv. tropických (vyráběno v rážích .358 Mag, .375 H&H Mag a .458 Win, později také 7mm Rem Mag a .300 Win Mag). Byl osazen speciální pryžovou botkou pro lepší zvládání zpětného rázu výstřelu.

Všech typů dohromady bylo vyrobeno řádově kolem 200 000ks (z toho většina typu 600 a nejméně typu 602, který ale byl dosti oblíbený v Africe a dodnes je tam známý pod jménem „Brno“ – protože i tyto zbraně bývaly podle delimitační smlouvy značeny logem brněnské zbrojovky Z stylizovaným ve vývrtu a nápisem BRNO).

Těsně před rokem 1989 byla zahájena výroba kulovnic ČZ 531, která po výrobě jen nějakých 766ks rychle přešla do výroby kulovnice ČZ 537. Oba modely obsahovaly vylepšení na základě zkušeností z používání řady ZKK 600 v terénu, například odjištění zbraně bylo mnohem tišší a byla možnost volby zbraň používat ve formě s vestavěnou nábojovou schránkou nebo s vyjímatelným zásobníkem. Vyráběly se v široké škále ráží.

Co so týká kulovniček, byly od konce šedesátých let vyráběny ZKW 465 Hornet (na náboj .22 Hornet – 5,6x36R) a komerčně úspěšnější zdokonalený model ZKW 680 původně označovaný jako ZKB 680 Fox (v ráži .222 Rem a následně kvůli zájmu ze strany zákazníků i .22 Hornet). Do roku 1989 jich dohromady bylo vyrobeno řádově 40 000ks a pro zbrojovku v Brodě to znamenalo rozšíření sortimentu do další perspektivní oblasti loveckých zbraní.

5U27 Brokové a kulobrokové kozlice ČZ 581, ČZ 582, ČZ 583, ČZ 584, ČZ 585 a ČZ 586

Pro potřeby lesníků, brokové sportovní střelby a na vývoz byly v Uherském Brodě vyráběny také brokové kozlice (ČZ 581, ČZ 582 Skeet, ČZ 583 Baterie a ČZ 585) a kulobrokové kozlice (ČZ 584 a ČZ 586).

Brokové kozlice (mají 2 brokové hlavně nad sebou) byly v ráži 12×70 (kromě ČZ 585 v ráži 16×70) a kulobrokové (kulová hlaveň byla vespod a broková nad ní) v rážích 5,6x52R, 6,5x57R, 7x57R a 7x65R v kulové a 12×70 v brokové hlavni u ČZ 584 a 16×70 u ČZ 586.

Do výroby byly připraveny také brokové a kulobrokové kozlice v brokové ráži 20 (ČZ 587 a ČZ 588), které ale skončily ve fázi prototypů.

Brokové a kulobrokové kozlice vznikly v Brodě hlavně z toho důvodu, že u těchto typů zbraní nakonec neproběhla plánovaná delimitace výroby z Brna a chtěli si doplnit sortiment i o tento typ zbraní. Celkový počet v Brodě vyrobených brokových a kulobrokových kozlic je jen pár desítek tisíc kusů. Obecně řečeno – brokové zbraně byly a jsou pro Uherský Brod marginální záležitostí.

5U30 Souprava hydraulických součástek pro traktory Zetor   

V rámci akce „Výroba traktorových uzlů UŘ-1“ (1975) byly vyráběny hydraulické součástky pro traktory. Tato výroba si vyžádala rozsáhlou výstavbu a rozšiřování podniku o další výrobní haly, a zajistila práci pro stovky zaměstnanců až do začátku devadesátých let. Po skončení výroby traktorových uzlů unifikované řady UŘ (cílem unifikovaných řad byl vysoký podíl stejných dílů pro traktory Zetor různých typů) posloužily uvolněné prostory k rozšíření výroby zbraní.

5U31 Reduktory motorů Walter 301A, 301B, 302, náhonové skříně a další součástky leteckých motorů M601   

Pro potřeby závodu Motorlet n.p. Praha (výrobce leteckých turbovrtulových motorů M601 pro letouny L410 následně kompletované v Letu n.p. Kunovice) byly od roku 1973 vyráběny reduktory, náhonové skříně a další součástky.